Zonas De Libertad (vol. Ii)

Resumen del Libro

libro Zonas De Libertad (vol. Ii)

Aquesta edició recull el procés de gestació, desenvolupament i dissolució del dissentiment estudiantil universitari sota el franquisme, utilitzant com cas d’estudi la Universitat de València, en comparació amb altres universitats espanyoles i amb els moviments estudiantils coetanis d’altres països. Comprès en dos volums, el primer recull l’evolució entre el 1939 i el 1965, se centra en el llarg i complex procés d’alienació dels estudiants valencians respecte al Govern i al SEU. El segon volum, que comprèn entre el 1965 i el 1975, explica el desafiament a la dictadura que va suposar el desenvolupament de «zones de llibertat» de tipus contracultural en les universitats espanyoles.

Número de páginas: 496

Autores del libro

Opciones de descarga

Si lo deseas puedes descargarte una copia de este libro en formato EPUB y PDF. A continuación te mostramos un listado de fuentes de descarga directa disponibles:


Opinión de la crítica especializada

POPULAR

3.3

58 valoraciones en total