Anàlisi I Producció De Textos Catalans

Resumen del Libro

libro Anàlisi I Producció De Textos Catalans

Aquest text docent es divideix en blocs de continguts prou diferenciats. En el primer bloc es tracten els conceptes bàsics del plurilingüisme, els models teòrics d’educació bilingüe i fins i tot alguns aspectes pràctics de la seva implementació. Per acabar el bloc, un tercer tema tracta dels objectius que es persegueixen a les classes de llenguatge. Objectius concretats en l’obtenció de la competència comunicativa. Aquest és, doncs, el nucli del tema: les competències bàsiques de les àrees lingüístiques, especialment la competència comunicativa i les seves subcompetències. Dins d’aquest mateix tema s’han de revisar els currículums vigents al nostre país per saber què cal ensenyar en cada cicle i a cada llengua. El segon bloc de continguts se centra en els processos didàctics per a la intervenció pedagògica a l’ensenyament d’una llengua, especialment en el cas d’una llengua adquirida en segon o tercer lloc. L’estudi d’aquests processos tindrà en compte les estratègies, recursos didàctics, activitats i tasques d’aprenentatge segons els enfocaments més actuals. Un tema que no és banal tracta de l’anàlisi dels errors verbals i l’actitud més adequada des de la pedagogia enfront d’aquest fenomen. I, per acabar, s’estudiaran criteris i tècniques d’avaluació de l’aprenentatge lingüístic.

Número de páginas: 360

Autores del libro

Opciones de descarga

Si quieres puedes conseguir una copia de este libro en formato PDF y EPUB. Seguidamente te indicamos un listado de posibilidades de descarga disponibles:


Opinión de la crítica especializada

POPULAR

4.5

81 valoraciones en total