Asedios Al Caimán Letrado: Literatura Y Poder En La Revolución Cubana

Resumen del Libro

libro Asedios Al Caimán Letrado: Literatura Y Poder En La Revolución Cubana

Publikace předkládá analýzu různých podob kubánské revoluční literatury od roku 1959 až do současnosti. Příspěvky autorů z různých zemí nabízejí rozmanité přístupy k významným tématům současné literatury, zejména vztahům mezi literaturou a mocí. Je sledována interakce literárního světa a kubánských politických i mocenských institucí, jejíž znalost je nezbytná pro pochopení vlivu politických a historických událostí na proměnu kubánské revoluční literatury. S ohledem na tento úhel pohledu je pak velmi přínosná úvodní část práce, která je věnována propagandě v médiích ještě před rokem 1959.

Número de páginas: 152

Autores del libro

Opciones de descarga

Si te apetece puedes obtener una copia del libro en formato PDF y EPUB. A continuación te mostramos una lista de posibilidades de descarga directa disponibles:


Opinión de la crítica especializada

POPULAR

3.8

90 valoraciones en total