Censura Y Recepción De Hemingway En España

Resumen del Libro

libro Censura Y Recepción De Hemingway En España

Aquest llibre és un estudi de la censura i recepció que les obres d?Ernest Hemingway van tenir a Espanya. En el primer capítol es demostra que quan el nord-americà va escriure «Per a qui toquen les campanes» defensava la política cultural de l?Aliança dIntel·lectuals Antifeixistes per a la Defensa de la Cultura. A més, s?hi ofereix una anàlisi al·legòrica de la novel·la amb l?objectiu de demostrar com el text s?assembla a les al·legories d?Alberti. El segon capítol resumeix la crítica espanyola sobre les obres de Hemingway. Es fa atenció especial a les ressenyes anticipades que es publicaren a Espanya abans que els seus llibres apareguessen en el país. Cinc dels set capítols d?aquest llibre són resultat de la recerca que s?ha dut a terme en l?Arxiu General de l?Administració d?Alcalá de Henares. El tercer capítol és un resum dels expedients compilats pels censors espanyols sobre les obres de l?escriptor publicades a Espanya durant el règim de Franco. El quart comenta l?expedient que els censors franquistes van reunir sobre el llibre «Hemingway, entre la vida y la muerte», de l?autor espanyol José Luis Castillo-Puche. Aquest capítol demostra com els censors controlaren la crítica sobre Hemingway, a més de censurar els llibres de l?escriptor. El cinquè capítol reprodueix i comenta la correspondència sobre el film «Per a qui toquen les campanes» enviada entre l?ambaixador d?Espanya a Washington i els cònsols espanyols als Estats Units. El sisè capítol publica i comenta la correspondència sobre el film «Les neus del Kilimanjaro» enviada entre els diplomàtics espanyols destinats als Estats Units. El setè estudia l?expedient compilat sobre Gustavo Durán, amic de Hemingway durant la Guerra Civil i personatge de la novel·la «Per a qui toquen les campanes». Aquest expedient aporta una nova interpretació de les al·lusions al poble d?Usera en la novel·la de Hemingway.

Número de páginas: 172

Autores del libro

Opciones de descarga

Si deseas puedes descargarte una copia de este libro en formato EPUB y PDF. A continuación te mostramos un listado de posibilidades de descarga disponibles:


Opinión de la crítica especializada

POPULAR

4.2

87 valoraciones en total