Cousas Da Vida I

Resumen del Libro

libro Cousas Da Vida I

A obra gráfica de Castelao que recollemos nesta primeira entrega de tres volumes comprende unhas fronteiras cronolóxicas que se estenden dende o primeiro número do xornal vigués Galicia (1922-26), deica a derradeira colabioración do noso dibuxante no Faro de Vigo (a onde pasa dispóis de pecharse o Galicia). Pödese decir que nestes dous xornales vigueses foi onde debullóu as mellores ideas plásticas que se teñen visto no campo do humorismo galego. Longa serie de dibuxos -cicáis máis de 1.500 en total- dados ó prelo baixo o rubro de Cousas da vida, aínda que algunhas outras veces leven tiduo diferente

Número de páginas: 448

Autores del libro

Opciones de descarga

Si lo deseas puedes obtener una copia del libro en formato PDF y EPUB. Seguidamente te indicamos una lista de opciones de descarga directa disponibles:


Opinión de la crítica especializada

POPULAR

3

50 valoraciones en total