El Exilio Científico Republicano

Resumen del Libro

libro El Exilio Científico Republicano

La revolta militar de 1936 i el desenllaç de la Guerra Civil van ser un cop mortal per a la incipient comunitat científica que shavia creat a Espanya entre 1907 i 1936. La present monografia és el resultat dun congrés internacional dedicat a «Lexili científic republicà. Un balanç històric 70 anys després», que va reunir a un selecte grup despecialistes espanyols i americans amb la finalitat dactualitzar les investigacions sobre lexili republicà i analitzar el tremend impacte destructiu que la Guerra Civil i el franquisme van tenir sobre el cultiu i els conreadors de les ciències naturals i experimentals, la medicina, la farmàcia i lenginyeria al nostre país. Al llarg de 24 capítols, aquest llibre analitza aspectes concrets i generals, publicacions, institucions i biografies. Les seves pàgines transmeten la història duna gran frustració.

Número de páginas: 432

Autores del libro

Opciones de descarga

Si te apetece puedes conseguir una copia de este libro en formato EPUB y PDF. Seguidamente te indicamos un listado de fuentes de descarga directa disponibles:


Opinión de la crítica especializada

POPULAR

5

64 valoraciones en total