Manual De Física Estadística

Resumen del Libro

libro Manual De Física Estadística

L’objectiu d’aquest text és servir de suport a l’estudiant que segueix un curs bàsic de Física Estadística, per bé que pot servir també per a professors, especialment per a aquells que es plantegen quins continguts escollir per a aquest curs. Es tracta, doncs, d’un Manual de Física Estadística amb un plantejament i contingut adequats als fins docents que es persegueixen i que han sorgit en connexió directa amb la valoració de la docència dels autors.

Número de páginas: 340

Autores del libro

Opciones de descarga

Si deseas puedes obtener una copia del libro en formato EPUB y PDF. A continuación te detallamos una lista de fuentes de descarga disponibles:


Opinión de la crítica especializada

POPULAR

3.6

104 valoraciones en total